Személyes adatok védelme
Munkaruha Bartos

Személyes adatok védelme

Mivelhogy az az Önnel áruértékesítés tárgyában megkötött szerződés teljesítéséhez (illetve ilyen jellegű szerződés megkötését megelőzően elfogadott intézkedések foganatosításához) elengedhetetlen, a Workwear Bartos s.r.o. társaság feldolgozza az Ön személyes adatait, továbbá az említett társaság közjogi jellegű kötelességeinek teljesítésével kapcsolatosan, az Ön személyes adatai szintén feldolgozásra kerülnek.

1. KEZELŐ AZONOSÍTÁSA, ELÉRHETŐSÉGI ADATAI

1.1. Személyes adatainak adminisztrátora a Workwear Bartos s.r.o kereskedelmi társaság, székhelye Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, cégjegyzékszám 09762663, adószám CZ09762663, amely be van jegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C szakasz, 342064 betét alatt (a továbbiakban „Rendszergazda“).
1.2. Kezelő elérhetőségi adatai a következők - postacím: Workwear Bartos s.r.o., Havličkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, Cseh Köztársaság; elektronikus levelezési cím: info@munkaruhabartos.hu.
1.3. Kezelő nem jelölt ki külön személyi adatok védelmével foglalkozó megbízottat.

2. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapját az a tény alkotja, miszerint az ilyen jellegű feldolgozás elengedhetetlen, amennyiben az:
  • 2.1.1. az Ön és a Kezelő között megkötött szerződés teljesítéséhez, vagy az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz., a valós személyek személyi adatainak feldolgozásáról és védelméről, valamint az ilyen jellegű adatok szabad terjesztéséről, továbbá a 95/46/ES sz. irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezés 6. cikkelye (1) bekezdésének b) pontja szerinti (személyi adatok védelméről szóló általános rendelet, továbbiakban: „Rendelet“), ilyen jellegű szerződés megkötését megelőzőleges Kezelő általi intézkedés foganatosításához elengedhetetlenül szükséges;
  • 2.1.2. a Rendelet 6. cikkelyének (1) bekezdése c) pontjának értelmében, törvényrendelet által, konkrétan elsősorban Kezelő számára általános érvényű jogrendeletek – elsősorban a, 235/2004 sz., az általános forgalmi adóról szóló törvénytári törvény, későbbiek folyamán módosított törvények hangzásának értelmében, továbbá a 586/1992 sz., a jövedelemadóról szóló törvénytári törvény, későbbiek folyamán módosított törvények hangzásának értelmében, továbbá a 563/1991 sz., a könyvvitelről szóló törvénytári törvény, későbbiek folyamán módosított törvények hangzásának értelmében – által megszabott Kezelői kötelességek teljesítéséhez elengedhetetlen.

3. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLZATA

3.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának célzata az Ön és a Kezelő között megkötött szerződés teljesítése, az áru kézbesítését, valamint a hibákból adódó felelősségeket illető jogosultságok érvényesítését, illetve Kezelő ilyen jellegű szerződés megkötését megelőző intézkedéseinek foganatosítását, továbbá Kezelő azzal kapcsolatos közjogi kötelességeinek teljesítését is beleértve.
3.2. A Rendelet 22. cikkelye értelmében, Kezelő részéről nem kerül sor automatikusan individuális döntéshozatalra.

4. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDEJE

4.1. Az Ön személyes adatai a szerződésből adódó jogok és kötelességek fennállásának időtartamán belül, továbbá az általános érvényű kapcsolatos jogrendeletek által előírt szükséges időtartamú irattárolási célzattal kerülnek feldolgozásra, de legtovább az általános érvényű jogrendeletek által előírt időtartamra.

5. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI BEFOGADÓI

5.1. Az Ön személyes adatainak további befogadói a kézbesítő társaságok, valamint az áru kiszállításával, illetve az adásvételi szerződés alapján történő törlesztések rendezésével kapcsolatba lépő további személyek, továbbá a Kezelő számára az e-shop üzemeltetésével - a szoftver futtatását és az adatok elmentését is beleértve - kapcsolatos műszaki jellegű szolgáltatásokat nyújtó személyek lesznek.
5.2. Továbbá, amennyiben azt Kezelőnek az általános érvényű jogrendeletek előírják, a jogrendeletekből adódó kötelességek teljesítését illetően, az Ön feldolgozásra kerülő személyes adatainak befogadóinak tekinthetők az adóhivatali szervek, vagy egyéb kapcsolatos hivatalok alkalmazottjai.
5.3. Kezelőnek nincs szándékában az Ön személyes adatait továbbadni sem harmadik országba (EU-n kívüli országba), sem nemzetközi szervezetek felé.

6. ADATALANY JOGAI

6.1. A Rendeletben leszögezett feltételek mellett Ön jogosult Kezelőt felkérni saját személyi adataihoz való hozzáférésére, az Ön személyes adatainak módosítására vagy törlésére, esetleg feldolgozásuk korlátozására, továbbá Ön jogosult saját személyes adatainak feldolgozása ellen kifogást emelni, valamint Ön jogosult saját személyes adatainak átruházására.
6.2. Amennyiben Ön olyan következtetésre jut, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása során megsértésre került a Rendelet valamelyik rendelkezése, többek között Ön jogosult panaszt emelni a felügyelő szervnél.
6.3. Ön nem köteles rendelkezésre bocsátani saját személyi adatait. Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez feltétlenül elengedhetetlen, és az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása nélkül sem a szerződés megkötése, sem annak Kezelő részéről történő teljesítése nem lehetséges.

EGYETÉRTÉS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁVAL, TÁJÉKOZTATÁS A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

Személyes adatainak feldolgozásához megadott jelen beleegyezésével Ön egyetért a Workwear Bartos s.r.o. társaság általi üzleti tájékoztatások (marketing ajánlatok) megküldésével, valamint Ön felé történő egyéb marketing aktivitások folytatásával. Jelen beleegyezését Ön bármikor visszavonhatja, és az üzleti tájékoztatások ezt követően a továbbiakban nem lesznek Önnek megküldve. Az Ön személyes adatai feldolgozását illetően Ön az alábbiakban talál aprólékosabb tájékoztatást.

1. KEZELŐ AZONOSÍTÁSA, ELÉRHETŐSÉGE

1.1. Személyes adatainak adminisztrátora a Workwear Bartos s.r.o kereskedelmi társaság, székhelye Havlíčkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, cégjegyzékszám 09762663, adószám CZ09762663, amely be van jegyezve a Prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C szakasz, 342064 betét alatt (a továbbiakban „Rendszergazda“).
1.2. Kezelő elérhetőségi adatai a következők - postacím: Workwear Bartos s.r.o., Havličkova 1155, 271 01 Nové Strašecí, Cseh Köztársaság; elektronikus levelezési cím: info@munkaruhabartos.hu.
1.3. Kezelő nem jelölt ki külön személyi adatok védelmével foglalkozó megbízottat.

2. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK JOGALAPJA

2.1. Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 sz., a valós személyek személyi adatainak feldolgozásáról és védelméről, valamint az ilyen jellegű adatok szabad terjesztéséről, továbbá a 95/46/ES sz. irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló rendelkezés 6. cikkelye (1) bekezdésének b) pontja szerint (személyi adatok védelméről szóló általános rendelet, továbbiakban: „Rendelet“), az Ön személyes adatai feldolgozásának jogalapját az Ön által Kezelőnek megadott beleegyezés alkotja.

3. SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLZATA

3.1. Az Ön személyes adatai feldolgozásának célzata az üzleti tájékoztatások megküldése, valamint Ön felé történő egyéb marketing aktivitások folytatása.
3.2. A Rendelet 22. cikkelye értelmében, Kezelő részéről nem kerül sor automatikusan individuális döntéshozatalra.

4. SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDEJE

4.1. Az Ön személyes adatait Kezelő az Ön személyes adatainak feldolgozásával való beleegyezésének visszavonási időpontjáig tárolja (a feldolgozás ilyen jellegű célzatát illetően).

5. SZEMÉLYES ADATOK TOVÁBBI BEFOGADÓI

5.1. Az Ön személyes adatainak további befogadói a Kezelő részére marketing szolgáltatásokat nyújtó személyek lesznek.
5.2. Kezelőnek nincs szándékában az Ön személyes adatait továbbadni sem harmadik országba (EU-n kívüli országba), sem nemzetközi szervezetek felé.

6. ADATALANY JOGAI

6.1. A Rendeletben leszögezett feltételek mellett Ön jogosult Kezelőt felkérni saját személyi adataihoz való hozzáférésére, az Ön személyes adatainak módosítására vagy törlésére, esetleg feldolgozásuk korlátozására, továbbá Ön jogosult saját személyes adatainak feldolgozása ellen kifogást emelni, valamint Ön jogosult saját személyes adatainak átruházására.
6.2. Saját személyes adatai feldolgozásához Kezelőnek megadott beleegyezését Ön bármikor visszavonhatja. Ez viszont az ilyen jellegű beleegyezés visszavonásával nem befolyásolja az Ön személyes adatai feldolgozásának törvény által adott voltát. Saját személyes adatai feldolgozásához megadott beleegyezését Ön visszavonhatja az info@munkaruhabartos.hu címre megküldött elektronikus levélben.
6.3. Amennyiben Ön olyan következtetésre jut, hogy az Ön személyes adatainak feldolgozása során megsértésre került a Rendelet valamelyik rendelkezése, többek között Ön jogosult panaszt emelni a felügyelő szervnél.
6.4. Ön nem köteles rendelkezésre bocsátani saját személyi adatait Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása nincs sem törvényrendelet által előírva, sem szerződési feltételhez kötve, sem szerződés létrejöttéhez szükséges követelményben megszabva.
6.5. Ön bármikor jogosult panaszt emelni saját személyes adatai direkt marketing célzattal történő feldolgozása ellen, s amennyiben a profilozás ezzel a direkt marketinggel összefügg, akkor a profilozást is beleértve. Hogyha Ön panaszt emel személyes adatai direkt marketing célzattal történő feldolgozása ellen, az Ön személyes adatai a továbbiakban ezzel a célzattal nem kerülnek feldolgozásra.


Kelt Nové Strašecí városában, 2021. 2. 27. napon